آمار کلی

کد ملی: 413090XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمان هفت چشمه فتا بازرس اصلی فعال 1398/02/03 تا کنون
تن روز پوشاک ایرانیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/21 تا کنون