آمار کلی

کد ملی: 175484XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نقش پایدار بنا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/03/20 تا کنون