آمار کلی

کد ملی: 393362XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گاوداری پرواری پایندگان نوید ملایر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1397/02/01 تا کنون