آمار کلی

کد ملی: 126048XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه فر گستر صبا سیلک بازرس علی البدل فعال 1394/10/17 تا کنون