آمار کلی

کد ملی: 128530XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نقش جهان پالایه نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و بازرس اصلی فعال 1397/01/21 تا کنون