آمار کلی

کد ملی: 484984XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
وحدت پلاستیک ازنا بازرس علی البدل فعال 1396/03/10 تا کنون