آمار کلی

کد ملی: 093299XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنا دام توس بازرس علی البدل فعال 1394/06/09 تا کنون