آمار کلی

کد ملی: 003335XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امید آسان بر مدارس ساوج رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/18 تا کنون
کوشا کالا آوران افلاک مدیرعامل فعال 1395/12/03 تا کنون