آمار کلی

کد ملی: 006357XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خوراک دام نیرو سهند نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/20 تا کنون
تولید خوراک آبزیان سهند مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/09 تا کنون
خوراک دام نیرو سهند نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1389/06/25 تا کنون