آمار کلی

کد ملی: 393017XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف نانوایان و صنوف وابسته شهرستان ملایر بازرس علی البدل فعال 1398/05/12 تا کنون