آمار کلی

کد ملی: 599985XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چاوشان سلامت پارسه نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/17 تا کنون
مدار برق دورق نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/06/27 تا 1398/04/30