آمار کلی

کد ملی: 129266XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آیریا طرح و سازه رادوین بازرس اصلی فعال 1393/09/01 تا کنون