آمار کلی

کد ملی: 336948XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انرژی گستر بازی دراز مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/15 تا کنون
مولد نیروی بازی دراز رئیس هیئت مدیره فعال 1395/07/17 تا کنون