آمار کلی

کد ملی: 167192XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارا ماشین وصال بازرس علی البدل فعال 1396/02/18 تا کنون