آمار کلی

کد ملی: 038202XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسیر سازان ابنیه قم بازرس علی البدل فعال 1393/03/13 تا کنون