آمار کلی

کد ملی: 007384XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارسیان نو اندیش کامیار بازرس علی البدل فعال 1396/08/07 تا کنون