آمار کلی

کد ملی: 214181XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گل چشمه سیاه بیشه آمل مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/17 تا کنون
گل چشمه سیاه بیشه رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/05 تا کنون