آمار کلی

کد ملی: 318985XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشرو عدالت نیلوفر کارمانیا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/05/11 تا کنون
تولیدی توزیعی پارسیان پرداز کرمان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/01/22 تا کنون