آمار کلی

کد ملی: 126358XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه پارت نیروی قشم مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1392/09/17 تا کنون