آمار کلی

کد ملی: 197209XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیوند راه جنوب بازرس علی البدل فعال 1397/04/28 تا کنون
پیوند گستر پارسوماش بازرس علی البدل فعال 1395/05/17 تا کنون