آمار کلی

کد ملی: 387126XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طهورا شفا دارو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/09/28 تا کنون
پژوهشی کاربردی بیستون کوشیار نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/04 تا کنون