آمار کلی

کد ملی: 001070XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذین پیشخوان برنا بازرس اصلی فعال 1398/10/10 تا کنون
اجرا پایدار پاسارگاد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/02 تا کنون
عمران آرسس فولاد بازرس علی البدل فعال 1398/02/30 تا کنون