آمار کلی

کد ملی: 405189XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن سرمد طرح تیراژه مدیرعامل فعال 1396/03/11 تا کنون