آمار کلی

کد ملی: 467950XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رسان کالای یاران مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/02 تا کنون
آنامیس معمار رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/03 تا کنون
ره آب نیرو رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/07 تا کنون
آباد گران ایمن تردد رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/24 تا کنون
خدمات مدیریت و حسابداری موازنه حساب شاخص مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1391/11/08 تا کنون