آمار کلی

کد ملی: 464001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات حسابداری ترفند ایرانیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1392/05/02 تا کنون