آمار کلی

کد ملی: 341006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش میگو زاهد میناب بازرس اصلی فعال 1397/02/24 تا کنون
سامان سپهر سولان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/22 تا کنون