آمار کلی

کد ملی: 128606XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی آریا پاک سپاهان بازرس علی البدل فعال 1397/07/20 تا کنون