آمار کلی

کد ملی: 209198XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع فلزی و مفتولی گلستان سلیم بازرس علی البدل فعال 1395/02/22 تا کنون