آمار کلی

کد ملی: 447005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همکار صنعت نیکان کویر بافق بازرس علی البدل فعال 1398/09/11 تا کنون