آمار کلی

کد ملی: 618957XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کار گستران آینده فلاح نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/03/08 تا کنون