آمار کلی

کد ملی: 561988XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دام گستران بهاباد رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/12/09 تا 1393/06/18