آمار کلی

کد ملی: 527972XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فیروزه نشان البرز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/14 تا کنون
سارگل کارامیدیه نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/05/28 تا کنون