آمار کلی

کد ملی: 227959XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گل و گیاه گلسرای پاپیتال رامسر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/09/28 تا کنون