آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قرض الحسنه اهل بیت ع ارومیه عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1390/04/16 تا کنون