آمار کلی

کد ملی: 378218XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی قزانقره منشی هییت مدیره فعال 1396/12/09 تا کنون