آمار کلی

کد ملی: 005966XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اعتماد تامین پارس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منحل شده 1397/10/22 تا کنون
فنی مهندسی هیوا ابتکار پویش بازرس علی البدل فعال 1396/06/21 تا کنون
تولیدی و توزیعی اعضا انجمن صنفی پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران رئیس هیئت مدیره فعال 1396/04/14 تا کنون