آمار کلی

کد ملی: 237203XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 4

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع غذایی تک چین شهر سبز کازرون عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/02 تا کنون
فرآورده های لبنی ستاره شهر سبز نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/01 تا کنون
به شهد شهر سبز عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/30 تا کنون
تولیدی قند حبه ستاره کازرون رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/05/05 تا 1398/03/25
کام آوران شهر سبز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/05 تا کنون