آمار کلی

کد ملی: 312014XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ره پلوار آب گستر کویر عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/02 تا کنون
راهسازی و ساختمانی تاسیساتی راسخ بتن نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/15 تا کنون