آمار کلی

کد ملی: 181774XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی حلیل آب پایدار رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/27 تا کنون
پی آب سازه مانا عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/09/28 تا 1392/03/29
کالوج بتن جمکران نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/04/01 تا کنون