آمار کلی

کد ملی: 091980XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف تعمیرکاران موتورسیکلت و دوچرخه شهرستان گناباد عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1397/06/05 تا کنون