آمار کلی

کد ملی: 044022XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پدیده سازان زیبای طلایی رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/31 تا کنون
سبز اندیشان طرلان مدیرعامل فعال 1394/06/14 تا کنون