آمار کلی

کد ملی: 468978XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش مرغ گوشتی تاج آبی آلیکوه رئیس هیئت مدیره فعال 1394/01/17 تا کنون