آمار کلی

کد ملی: 306040XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طرح و نقش لیلا بازرس علی البدل فعال 1395/08/02 تا کنون
شن وماسه گاوبندی عضو هیئت مدیره فعال 1395/05/19 تا کنون