آمار کلی

کد ملی: 299203XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برق پیچاز تابان یزد بازرس علی البدل فعال 1398/04/31 تا کنون
پیشرو طب کریمان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/29 تا کنون
کارخانجات دارویی و غذایی شبنم کرمان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/10 تا کنون
شهد آشام ایساتیس عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/18 تا کنون