آمار کلی

کد ملی: 168004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شکوه پارس آزمون عضو هیئت مدیره فعال 1398/01/10 تا کنون
صنعت روناک ایرانیان ارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/19 تا کنون