آمار کلی

کد ملی: 423196XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرتا خدمت ماندگار هیرکان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/21 تا کنون