آمار کلی

کد ملی: 259425XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعت پودر خاور گستر بازرس علی البدل فعال 1398/03/20 تا کنون
تدبیر سبز شمال مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/08/07 تا کنون