آمار کلی

کد ملی: 325836XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زانا انرژی روژهلات بازرس اصلی فعال 1394/11/03 تا کنون
پژوهش گستر رستاخیز بازرس علی البدل فعال 1394/06/29 تا کنون