آمار کلی

کد ملی: 004031XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع شمش ونورداکسون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/22 تا کنون
تولیدی درخت سبز چوبینه منشی هییت مدیره فعال 1396/08/15 تا کنون