آمار کلی

کد ملی: 333003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بل آستانه پرداز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/02 تا کنون